AUDIO Silvio Farach -presidente Centro de Actividades Económicas de Federal; vicepresidente 1º de la FEDER-